Θεατρικό παιχνίδι είναι η δράση που δημιουργείται από ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς, έχοντας ως βάση τις εμπειρίες τα βιώματα και τα αισθήματα των παιδιών της ομάδας.
Όταν οι εικόνες αυτές ανακαλούνται, γεννιέται μια γνησία μορφή εκπαίδευσης μέσα σε ατμόσφαιρα ηρεμίας δημιουργικότητας και ασφάλειας.